Afspraak maken?

Bel van ma t/m do tussen 9:00 en 13:00u
Vrijdag is de praktijk gesloten
0475 - 58 20 88

Musculoskeletale Geneeskunde (MSK)

Sinds 2017 is de naam van de OrthoManuele geneeskunde veranderd in Musculoskeletale geneeskunde. Musculo is spier en skeletaal is het skelet. Dus vrij vertaald spier en botten. Deze naam is gekozen omdat dit de internationale naam is voor geneeswijzen die manuele behandeltechnieken toepassen. Hierdoor kan er beter aangesloten worden op internationale wetenschappelijke onderzoeken.

Alleen de naam is veranderd de OrthoManuele behandelwijze blijft onveranderd.
Het basisprincipe van de OrthoManuele geneeskunde is gebaseerd op de aanname dat het bewegingsapparaat in aanleg symmetrisch van bouw is en dat afwijkingen van deze symmetrie tot klachten kunnen leiden. 

De algemene principes en concepten van de Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) zijn – net zoals elders in de reguliere geneeskunde het geval is - gebaseerd op heersende biomedische theorieën en neurofysiologische verklaringsmodellen. De MSK biedt hierop een aanvulling door het paradigma van de ketenstoornis, de grote invloed van de kleine gewrichten in het lichaam, de individuele houdings- en bewegingspatronen, de rol van onderliggende patronen ten gevolge van eerder trauma, de rol van angst en pijnvermijding en de rol van het onbewuste zenuwstelsel in het onderhouden van klachten.
De behandeling - en vooral de "zachte" mobilisaties en manipulaties – zijn specifieke methoden van de Musculoskeletale Geneeskunde.
FJ Design