Afspraak maken?

Bel van ma t/m do tussen 9:00 en 13:00u
Vrijdag is de praktijk gesloten
0475 - 58 20 88

Wetenschappelijk onderzoek

Er zijn een aantal wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar het effect van OrthoManuele-MSK geneeskunde.

Promotieonderzoek OrthoManuele Geneeskunde
Albers J.W.B., Keizer E.D. 1990


Een onderzoek naar de waarde van OrthoManuele geneeskunde. Academisch proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam.
De onderzoekers vonden verbetering bij ruim tweederde van de 2000 ondervraagde patiënten. Opvallend was dat niet alleen rugpijn, nekpijn en hoofdpijn verbeterden, maar ook klachten van andere aard, zoals duizeligheid, hartkloppingen, maag- en buikklachten.
Ook patiënten met een aangetoonde hernia in de lage rug reageerden positief. De helft ondervond verbetering. Dit gold zowel voor de patiënten die niet geopereerd hoefden te worden, als voor hen die na de operatie toch nog klachten hielden.

Onderzoek OrthoManuele geneeskunde door EMGO instituut VUMC Amsterdam 2012

Sinds 2012 zijn er 3 studies gedaan naar de populatie en de behandelresultaten van OrthoManuele artsen in Nederland.
De eerste studie was om de populatie in kaart te brengen. De tweede studie heeft ook het effect van de behandelingen onderzocht. Er deden 1899 patiënten mee aan dit onderzoek. Gevonden werd dat 95% van de patiënten tevreden was met de behandeling. Bij 81% waren de klachten verbeterd of volledig hersteld. 91% van de onderzochte patiënten wil de behandeling aan anderen aanbevelen.
Een grote derde studie waarin allerlei onderdelen van de OrthoManuele geneeskunde werden onderzocht is recent afgerond. 

Resultaten
Deze laatste studie betrof een groep van 1900 patiënten. Van deze groep heeft ongeveer 70% gereageerd en de vragenlijst ingevuld. Van deze patiënten gaf 81% aan dat de klachten na drie maanden verbeterd waren. Bij 61% waren de klachten zelfs sterk verbeterd of helemaal over. Bijna 97% van deze patiënten zou OrthoManuele behandeling aanbevelen aan andere patiënten met soortgelijke klachten. Deze resultaten waren ongeveer gelijk voor patiënten met hoofdpijn, lage rugklachten, en met lage rugklachten die uitstraalden naar de benen.

Effectiviteitsonderzoek laat zien dat het klinische traject van de Musculoskeletale Geneeskunde meer dan voldoende aanknopingspunten biedt voor een eigen, onderscheiden positie van het vak.
Er zijn momenteel meer dan 80 praktijken voor Musculoskeletale Geneeskunde in Nederland. Door de grote toestroom van patiënten en de goede behandelresultaten verlaat het vakgebied de pioniersfase en komt er meer aandacht voor het bevorderen en doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor worden onderzoekprogramma’s opgesteld en er wordt geïnvesteerd in tijd en geld.
De meest recente resultaten van wetenschappelijk onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, kunnen bijdragen aan het verdiepen van kennis en aan het reduceren van misverstanden en onzekerheid over de Musculoskeletale Geneeskunde. De laatste jaren is er sprake van een toenemende belangstelling voor onderwerpen in het musculoskeletale domein en neemt het aantal onderzoeken toe.

Patiënttevredenheid
In hetzelfde onderzoek werd gevraagd naar de tevredenheid van patiënten met de behandeling. Deze patiënttevredenheid was zeer hoog: meer dan 95% van de patiënten was tevreden met de behandeling. 

 
FJ Design